TÁMOP-5.6.1C-11/2-2011-0019 “Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Hajdú-Bihar Megyében

Napi lélekmelengető bölcsesség

28

„Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd.” Unique

27

„Boldognak senki nem születik-azt meg kell teremteni”

Müller Péter

26

„A csótány valójában teljesen olyan, mint a pillangó...csak rosszabb a PR-ja.”

Steiner Kristóf

25

„Nem a magas helyektől félek, hanem attól, hogy leesek.”

George Calin

24

„Ha azt hiszed, túl kicsi vagy ahhoz, hogy nagy hatással lehess bármire, feküdj le este aludni úgy,

hogy egy szúnyog van a szobádban.”

Anita Roddick

23

Az ember nem arra gondol, amire szeretne, hanem ami eszébe jut.

Alexander Dumas

22

„A test egészségének megóvására nincs jobb szer a vidám életnél.”

Anne Bronte

21

“Az utolsó hópehely utat enged a tavasz első bimbóinak. Hadd emlékeztessen a természet
bennünket arra, hogy még a legnehezebb idők is véget érnek egyszer, és új élet kezdődik.”

ismeretlen

20

“A kifogás, hogy “én már csak ilyen vagyok”, egy nagyon költséges életmód jelszava.”

Andrew Matthews

19

“Ha küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz veszítettél!”

ismeretlen

18

“El kell engedned a múltad, hogy lehessen jövőd.”

Jégkorszak 2

17

“Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem találkoztam olyannal, akinek nincs lába.”

perzsa közmondás

16

„Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!”

Antoine de Saint-Exupéry

15

„Akár azt hiszed hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”

Henry Ford

14

„Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor, valamit felépítettél már az életedben.”

Winston Churchill

Komp Egyesület

Komp Egyesület, mint főpályázó bemutatkozása

2003-ban azzal a céllal alakult meg a Komp Egyesület, mint közhasznú egyesület, hogy a szociális téren hátrányt szenvedő csoportokhoz tartozók számára különböző ellátást biztosítson. Kiemelt célcsoportként kezeli az időskorúakat, 45 évnél idősebb embereket, pályakezdő fiatalokat, a megváltozott munkaképességűeket, hajléktalanokat, illetve fogyatékos embereket, gyógyult illetve gyógyulófélben lévő szenvedélybetegeket, büntetett előéletűeket, Magyarországon élő migránsokat és különböző célcsoportok áldozatsegítését. Tevékenységünk közé tartozik: szociális tevékenység, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, nevelési, oktatási képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, áldozatsegítés és a kapcsolódó szolgáltatások.

A szervezetet struktúrájában 2006-ban személy és szemlélet változás indult meg. A szervezetet egy - a szociális terület frissen végzett - értelmiségi team vette át. A fiatalos lendület és a szakma professzionális elsajátítása a szervezetnek egyre nagyobb ismertséget biztosított. 

Az Egyesület működése óta nagyon sokrétű munkát végez, segítve ezzel a hátrányos helyzetűeket, betegeket, hozzátartozóikat valamint az őket segítő szakemberek munkáját.

A 2006-2007 időszakban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Debrecen területén egészségügyi járóbeteg feladatot 14 fő alkalmazottal láttuk el. 2008-2012 évben pályázati forrás nélkül – közbeszerzési eljárás keretében - sikerült együttműködve a BÁH BÁ Debrecennel folytatnunk tevékenységünket, mely igazolja szakmai munkánk kiváló minőségét. Illetve azt, hogy nonprofit szervezetként is fel tudjuk venni a versenyt. Ezzel a piaci helyzetet legoptimálisabban kihasználva egyre szélesebb körben tevékenykedhetünk. A jövő évről jelenleg folynak a tárgyalások, melyek szintén kedvezőek lesznek számunkra.

2009 márciustól Hajdúböszörmény területén az első demens betegek nappali intézményét nyitottuk meg, melyet állami támogatásból működtetünk, és klienseink számára térítésmentesen tudunk biztosítani. Az intézményünk kihasználtsága maximális. 28 fő demens beteg nappali ellátását biztosítjuk a törvényi feltételeket betartva és szem előtt tartva. Igyekszünk szolgáltatásainkat ellátottjaink számára az előírtakon túl bővíteni.

2012 januártól Hajdúböszörményben az első, és jelenleg egyedülállóként működő közösségi ellátásunkat nyitottuk meg, mely a pszichiátriai betegségben szenvedőknek kínál segítségnyújtást. A szolgáltatás jelenleg 40 fő ellátását biztosítja, melyhez az NRSZH-val kötött finanszírozási szerződés biztosít állami támogatást 2014. decemberig.

Az fentebb sorolt állandó tevékenységeink mellett, illetve azt színvonalasabbá, ötletesebbé, és másokszámára elérhetőbbé téve folyamatosan keressük a lehetőségeket hazai és európai uniós források támogatásával. Így 2005 –től évente 1-2 szociális témájú innovatív programot sikerült megvalósítanunk pályázati támogatásokból.

Mostanra mind szakmailag, mind anyagi- és humán- erőforrás szempontjából megerősödtünk,
és fejlődtünk annyit, hogy helyi és környékbéli településeken bemutatkozhassunk,
tevékenységünket és szolgáltatásainak ezzel egyre több ember számára elérhetőbbé tegyük,
határainkat szélesítsük.

Alaptevékenységeink

„Az egyesület tevékenysége közé tartozik a munkaerőpiac fejlesztése, a munkaerőpiacon lévő
hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése és pszichoszociális támogatása, valamint ezeknek a társadalmi problémáknak a szociológiai kutatása.”

„Az egyesület törekszik arra, hogy kapcsolatot épít ki, és ápol hasonló tevékenységet végző
intézményekkel, valamit civil szervezetekkel. Az egyesület igyekszik munkaerő-piaci réseket találni és közvetítő szerepet játszani a célcsoport és a vállalkozó valamint egyéb potenciális munkáltatók között, akik az elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiac szereplői. „

Az egyesület célja elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

• munkahelyteremtés,

• Munka - közvetítés,

• tanácsadás,

• munkakeresésben való segítés,

• életvezetési minta nyújtása,

• beilleszkedési tanácsok adása,

• szociális szolgáltatások biztosítása,

• szociális munka, foglalkoztatás fejlesztés,

• nevelési, oktatási képességfejlesztési, ismeretterjesztő tevékenység.

• áldozatsegítés

Az egyesület, mint közhasznú szervezet az alapszabály fenti céljai érdekében a következő, az 1997. évi CLVI. Törvény által megfogalmazott területeken látja el tevékenységét:

• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

• Tudományos tevékenység, kutatás

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

• Környezetvédelem

• Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek – és ifjúságképviselet

• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

• Rehabilitációs foglalkoztatás

• Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások

• Euroatlanti integráció elősegítése

• Közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető
szolgáltatások.

A több éves pályázatírási és megvalósítási tapasztalat eredményeképpen, már nem csak szervezetünk számára, hanem hasonló célok mentén haladó, de hiányos emberi erőforrással rendelkező non-profit szervezet, községi önkormányzat, kistérségi társulások részére is írunk pályázatokat.

Ezen tevékenységünket önkéntes alapon, a közös megvalósítás eredményében tesszük.

A pályázatíráson túlmenően, igyekszünk tanácsot adni szakembereink segítségével a likviditási problémák alternatív kiküszöbölésére. Valamint a megvalósításnál menedzsmentünk bástyaként szolgál az elérendő célok, és vállalt eredmények eléréséhez, valamint a profi szakmai és pénzügyi elszámolási kötelezettség véghezviteléhez.

Állandó Menedzsmentünk

Elnök/Esélyegyenlőségi koordinátor: Sőrés Gábor - egyesület képviselete, munkáltatói jogkör ellátása

Operatív vezető/Projektmenedzser: Barcsa Gabriella  - szakmai programok és pénzügy irányítása, pályázatírás 

Adminisztrátor- pénztáros: Kövy Edina - irodavezetés, adminisztráció, iktatás, munkaügy, pénztár

Alelnök/Szakmai vezető: Kiss-Ádám Rebeka  - TÁMOP-5.6.1 C projekt szakmai irányítása, pályázatírás

Szakmai koordinator: Kiss Ákos – szakmai programok koordinálása, pályázatírás

Demens ellátás intézményvezető: Kovács Sándorné Anikó – intézmény irányítása

Közösségi ellátás koordinátor: Miklósiné Balogh Melinda – ellátás irányítása

Egészségügyi ellátás vezető nővér: Rákosiné Sári Gyöngyi – BÁH BÁ Debrecen EÜ részleg vezetése

Link: www.kompegyesulet.hu

aldozatvedelem.hu - 2013